Julkinen rakentaminen tarjoaa laatua ja tehokkuutta

Erikoistuneena tuotantotilojen, hallien ja teollisuushallien rakentamiseen, yritys laajentaa osaamistaan julkisen rakentamisen projekteihin, tarjoten kattavia palveluja suunnittelusta luovutukseen, Pohjois-Pohjanmaalta koko Suomen laajuudelle.”

RKL Heikkinen Oy on rakennusalan ammattilainen, jonka vankka osaaminen kattaa sekä yksityisen että julkisen sektorin rakennusprojektit. Laadun ja kustannustehokkuuden eturintamassa liikkuva yritys on tähän mennessä palvellut asiakkaitaan lähinnä Pohjois-Pohjanmaan alueella, kuten Oulussa, Raahessa, Kalajoella ja Ylivieskassa, mutta on valmis vastaamaan kutsuun koko Suomen mittakaavassa.

Julkinen sektori

Erityisesti maatilojen tuotantotilojen sekä erilaisten hallien ja teollisuushallien rakentamisessa kertynyt kokemus tuo vahvan pohjan myös julkisen sektorin rakentamisprojekteihin. RKL Heikkinen Oy:n palvelut julkisella sektorilla voivat ulottua kouluista ja päiväkodeista terveydenhuollon rakennuksiin ja julkisiin liikenneinfrastruktuureihin, kaikki toteutettuna avaimet käteen -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että asiakas saa kattavan palvelukokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen ja lopulliseen luovutukseen, aina laadun ja kustannustehokkuuden ehdoilla.

Vahva sitoutuminen

Yrityksen vahva sitoutuminen asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja projektin tavoitteiden saavuttamiseen tekee RKL Heikkinen Oy:stä luotettavan kumppanin myös julkisen sektorin rakennushankkeisiin. Ei ole väliä, rakennetaanko uutta tai korjataanko vanhaa – RKL Heikkinen Oy on valmis tekemään yhdessä asiakkaan kanssa toimivamman arjen kaikille suomalaisille.

Miten teemme sen?

Tämä vaihe on perusta koko projektin onnistumiselle. Yhdessä tilaajan kanssa käymme läpi tarkasti, millaisia tuotantotiloja tarvitaan ja mihin tarkoitukseen ne tulevat. Tämä prosessi sisältää keskusteluita tilaajan tarpeista, toiminnan laajuudesta ja erityisvaatimuksista. Tämän perusteellisen kartoituksen avulla varmistamme, että suunnitelmat vastaavat asiakkaan tarpeita mahdollisimman tarkasti.

Kun tarvekartoitus on valmis, siirrymme tuotantotilojen suunnitteluun. Tässä vaiheessa yhdistämme tilaajan näkemykset ja toiveet arkkitehdin ammattitaitoon. Arkkitehti laatii valmiit piirustukset, jotka kuvastavat asiakkaan visiota samalla kun ne täyttävät tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Tämä prosessi varmistaa, että lopputulos on sekä toimiva että visuaalisesti miellyttävä.

Rakennusprojektissa lupa-asiat ovat olennainen osa prosessia. Me hoidamme kaikki tarvittavat lupa-asiat viranomaisten kanssa läpi koko rakennusprojektin. Tämä sisältää rakennusluvat, ympäristöluvat ja muut viranomaisten edellyttämät hyväksynnät. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia näistä byrokraattisista prosesseista, vaan voimme taata sujuvan etenemisen projektissa.

Kun suunnitelmat on hyväksytty ja luvat saatu, aloitamme tuotantotilojen rakentamisen. Rakennustyö tehdään sovitun aikataulun mukaisesti, ja pidämme tilaajan ajan tasalla työn edistymisestä. Korostamme laadun, turvallisuuden ja aikataulun noudattamisen merkitystä koko rakennusprosessin ajan.

Rakennusprojektin päätteeksi luovutamme uudet tuotantotilat tilaajalle. Tässä vaiheessa järjestämme yhteisen kierroksen tiloissa, jossa käymme läpi tilojen toiminnallisuudet ja käyttöönottoon liittyvät seikat. Varmistamme, että tilaaja on täysin tyytyväinen lopputulokseen ja että tuotantotilat vastaavat hänen odotuksiaan ja tarpeitaan.